nápis zš jesenice ...Vás vítá na svých stránkách                                    první stupeň základní školy     keř :-)     zadní část budovy  
Hlavní nabídka
Úvod
Škola
  O škole
  Výroční zpráva
  Školská rada
  Školní řád
  Školní rok
  Žádosti ke stažení
  Projekty
  EVVO
  Tělocvična
  Učebny
Zaměstnanci
Žáci
  Úspěchy žáků
  Zájmové kroužky
  Fota tříd
  Rozvrhy tříd
  Sport. rekordy
  Práce žáků
Soutěže
  Hrabík
  Šplh na tyči
  Přírodovědné s.
  Zelená stezka
  Zlatá kulička
Ostatní
  Exkurze
  Foto školy
  Jeseníček
  Jídelníček
  Karneval
  Kultura
  Projektové dny
  Sport
Školní družina
  O školní družině
  Vnitřní řád šk. družiny
  Exkurze a výlety
  Projekty
Mateřská škola


Jsme zelená firma

Super Nature


Návštěva ze Šanghaje

  V pátek 17. ledna 2014 se do naší školy přišel podívat pan Roman Zajaczkowski, který má
k našemu městu osobní vztah. Doprovázela ho jeho čínská manželka Nancy, učitelka angličtiny ze Šanghaje, která projevila přání zhlédnout výuku tohoto cizího jazyka v České republice. Nejprve si společně s ředitelkou školy prohlédli některé učebny a celkové prostředí naší základní školy a poté se šli podívat na výuku anglického jazyka do deváté třídy.
  Oba výuku se zájmem sledovali, a dokonce se do některých aktivit přímo zapojili. V závěrečné čtvrthodince pak naši žáci 9. ročníku uplatnili své znalosti angličtiny. Nancy se svým manželem totiž odpovídali na jejich dotazy ohledně života v Číně. Diskuse deváťáky natolik zaujala, že probíhala i po zvonění. Poté ji však bylo nutné s ohledem na další výuku ukončit. Manželé naše žáky pochválili za jejich znalosti angličtiny, rozdali drobné dárky a slíbili, že v naší škole rozhodně nebyli naposledy.
  Návštěva manželů Zajaczkowských znamenala vítané zpestření výuky angličtiny. Žáci se nejen dozvěděli zajímavosti o vzdálené Číně, ale především měli příležitost procvičit si anglický jazyk
„v praxi“. Přínosem je také navázání kontaktu Nancy s vyučující anglického jazyka v naší škole,
p. uč. Hrůzovou, s výhledem na další spolupráci.

Mgr. Danuše Vopatová, Mgr. Petra Hrůzová