nápis zš jesenice ...Vás vítá na svých stránkách                                    první stupeň základní školy     keř :-)     zadní část budovy  
Hlavní nabídka
Úvod
Škola
  O škole
  Výroční zpráva
  Školská rada
  Školní řád
  Školní rok
  Žádosti ke stažení
  Projekty
  EVVO
  Tělocvična
  Učebny
Zaměstnanci
Žáci
  Úspěchy žáků
  Zájmové kroužky
  Fota tříd
  Rozvrhy tříd
  Sport. rekordy
  Práce žáků
Soutěže
  Hrabík
  Šplh na tyči
  Přírodovědné s.
  Zelená stezka
  Zlatá kulička
Ostatní
  Exkurze
  Foto školy
  Jeseníček
  Jídelníček
  Karneval
  Kultura
  Projektové dny
  Sport
Školní družina
  O školní družině
  Vnitřní řád šk. družiny
  Exkurze a výlety
  Projekty
Mateřská škola


Jsme zelená firma

Super Nature


Studijní vzdělávací pobyt v Anglii (23. – 28. 5. 2010)

Na konci května (23. – 28. 5. 2010) se 16 žáků naší školy společně s paní učitelkou Hrůzovou zúčastnilo studijního pobytu v Anglii.

  Patřičně natěšení jsme v neděli 23. 5. odpoledne nastoupili do autobusu a vydali se vstříc poznávání cizích krajů. Cestovali s námi ještě žáci ZŠ z Brna a ze Vsetína se svými učiteli. Naše cesta směřovala přes Německo, Belgii a Francii k Eurotunelu pod kanálem La Manche, spojujícímu Evropu s Velkou Británií. Do Calais jsme přijeli v časných ranních hodinách (kolem 5. hodiny). Cesta tunelem nám trvala pouhých 25 minut, a proto jsme mohli začít s poznáváním krás a historických památek Anglie velmi brzy.


  První den pobytu byl věnován poznávání hlavního města Londýna. Nejprve jsme zhlédli 135 metrů vysoké vyhlídkové kolo London Eye a poté jsme se pěšky vydali k budovám anglického parlamentu (the Houses of Parliament s hodinovou věží Big Ben) a Westminsterského opatství (Westminster Abbey).
  Budovy dnešního parlamentu sloužily od 12. století až do vlády Jindřicha VIII. jako rezidence anglických králů. Od r. 1512 jsou sídlem anglického parlamentu. Komplex je rozdělen na dvě části – Sněmovnu lordů (House of Lords – lordové mají dědické právo na členství) a Dolní sněmovnu (House of Commons). Nachází se zde mimo jiné i Královská galerie, kde jsou portréty všech anglických králů, a Clock Tower (Big Ben) – hodinová věž vysoká 106 metrů s největším zvonem (okolo 14 tun). Na věž vede 393 schodů a v době zasedání parlamentu je Big Ben v noci osvětlen.


  Westminsterské opatství bylo založeno ve 13. století jako původní benediktinský klášter, který byl r. 1245 přestavěn v gotickém slohu. Tato památka má výjimečné postavení v historii Anglie. Je místem, kde byli korunováni téměř všichni angličtí panovníci, počínaje Eduardem Vyznavačem, a rovněž místem, kde je řada panovníků pohřbena (např. Alžběta I.). Na korunovační trůn zde naposledy usedla královna Alžběta II. v r. 1953 a korunovační obřad byl tehdy poprvé přenášen televizí.
  Poté jsme viděli výměnu stráží u proslulého Buckinghamského paláce (Buckingham Palace), který byl postaven v r. 1703 a v současné době je sídlem královny Alžběty II. Pokud je královna přítomna, je vyvěšena královská vlajka a v noci je palác osvětlen. Před palácem stojí královská garda a každý den v průběhu jara a léta přibližně v 11:30 probíhá výměna stráží. Nejznámějšími místnostmi jsou Ball Room (Taneční sál), sloužící k udělování poct a jako místo pro pořádání banketů, dále Bow Room a Throne Room (Trůnní sál) s královským trůnem.


  Od Buckinghamského paláce jsme zamířili do největšího londýnského parku – Hyde Park, kde jsme si v parném počasí odpočinuli a osvěžili se (zmrzlina). Pak už naše kroky směřovaly na jedno z nejnavštěvovanějších míst Londýna – na Trafalgarské náměstí (Trafalgar Square). Toto náměstí bylo navrženo Johnem Nashem a vybudováno ve 30. letech 19. století. Uprostřed se nachází padesátimetrový sloup připomínající památku admirála Nelsona, nejslavnějšího britského námořního admirála, který zvítězil v bitvě u Trafalgaru v r. 1805 nad Napoleonem. Na náměstí jsou dvě velké fontány a jezdecká socha Jiřího IV.


  V průběhu prvního dne jsme si ještě stihli prohlédnout Piccadily Circus, čínskou čtvrť zvanou Soho a Kensingtonský palác (Kensington Palace). Ten sloužil jako hlavní královské sídlo od 90. let 17. století do r. 1760, kdy se Jiří III. přestěhoval do Buckinghamského paláce. V jedné polovině paláce se nacházejí přepychové královské komnaty, druhá je přístupná veřejnosti. Palác se může pochlubit řadou reprezentačních místností z 18. století s výzdobou stropů a stěn od architekta Williama Kenta.


  Po krátkém odpočinku v místním parku jsme už zamířili do autobusu, který nás dovezl na tzv. meeting point. To bylo místo, kde si večer děti vyzvedly hostitelské rodiny a zase je sem ráno přivezly. Nebyli to pouze „typičtí“ Angličané, ale také např. Indové, Mexičané apod., a tak o legraci nebyla nouze. Večer a noc trávili žáci v rodinách, jejichž členové neuměli česky, a tak se museli spoléhat pouze na své (ne)znalosti angličtiny. Děti při pobytu v rodinách měly příležitost prověřit své znalosti cizího jazyka, procvičit si ho a dovědět se ledacos nového o běžném životě v Anglii (jídlo, bydlení atd.). Je třeba podotknout, že tento nelehlý úkol všichni zvládli velmi dobře a každé ráno si v autobuse vyprávěli zážitky z předchozího dne.

  Hlavním bodem úterního programu byl výlet ke světoznámému Stonehenge. Tato nejslavnější megalitická památka v Evropě byla postavena na Salisburské pláni asi 13 kilometrů severně od Salisbury v jižní Anglii v několika fázích, přibližně od roku 3000 před naším letopočtem. Prstencové uspořádání kamenů souvisí se sluncem a měnícími se ročními obdobími. Podle všeobecně rozšířeného názoru jej vybudovali druidové, proti čemuž ale svědčí fakt, že jejich kult vzkvétal v Británii až od roku 250 před naším letopočtem, tedy více než 1000 let po dokončení Stonehenge. Všechny nástroje použité při výstavbě byly vyrobeny ze dřeva, kamene a kostí.


  Poté jsme si prohlédli město Salisbury. Bylo založeno v roce 1220, kdy obyvatelé opustili starou osadu Old Sarum na návrší, kde trpěli suchem a silnými větry, a našli vhodnější místo mezi zaplavovanými loukami na soutoku řek Avony, Nadder a Bourne. Smetanově zbarvený vápenec se pro výstavbu nové katedrály, která je údajně nejvyšší v zemi, vozil po řece Nadder z Chilmarku, 20 km západně od Salisbury. Celá stavba byla vybudována za pouhých 38 let. Katedrála je nádhernou ukázkou rané anglické gotiky, charakterizované vysokými lancetovými okny, a její jedinečnost spočívá v takřka dokonale jednotném architektonickém provedení. Ve sbírkách zdejší knihovny je dochován jeden exemplář Magny Charty.


  Den pak byl zakončen prohlídkou města Winchesteru, které se pyšní nejdelší katedrálou na území Velké Británie (postavena r. 1079) a také pozůstatkem jednoho z prvních anglických hradů V. Dobyvatele = tzv. Hlavním sálem (Great Hall) s legendárním kulatým stolem krále Artuše. Stůl nechal král Artuš zhotovit v tomto tvaru proto, aby si žádný rytíř nemohl nárokovat přednostní právo. Údajně jej vyrobil mág Merlin, ale ve skutečnosti pochází ze 13. století.


  Na středu se těšili hlavně chlapci, neboť byla naplánována návštěva největšího leteckého muzea v Evropě (Imperial War Museum), které se nachází v Duxfordu. Je proslulé svými sbírkami tanků, válečných vozidel a námořních exponátů. Odtud jsme pak jeli do univerzitního města Cambridge. Prohlédli jsme si jeho historické centrum a poté absolvovali projížďku na lodičkách po řece Cam.


  Cambridge je významným městem již od dob Římanů, místní univerzita je jednou z nejstarších na světě. Tvoří ji 31 kolejí, z nichž nejstarší Peterhouse je z roku 1284 a nejmladší Robinson z roku 1979. Budovy kolejí bývají většinou rozmístěny kolem nádvoří a představují jedinečnou směsici architektury pokrývající období 600 let – od středověku přes Wrenova vrcholná díla až do současnosti.


  Poslední den pobytu byl věnován opět poznávání krás Londýna. Dopoledne jsme strávili v Toweru (Tower of London), který je snad nejpůsobivější stavbou britské metropole. Jedná se o pevnost a zdi jsou tu až 3,6 metrů silné. Žila zde řada anglických králů, byla zde první observatoř, zbrojnice a především vězení. Tower byl též místem popravy dvou manželek Jindřicha VIII. – Anny Boleynové a Kateřiny Howardové. Posledním vězněm byl Hitlerův zástupce Rudolf Hess. Nejstarší částí komplexu je White Tower, která byla dokončena roku 1097 a se svými 60 metry je nejvyšší stavbou Londýna. V části zvané Waterloo Block je klenotnice, kde jsou umístěny korunovační klenoty (1661) – k nejcennějším patří královské žezlo s diamantem, koruna královny Viktorie a koruna královny matky. K pozůstatkům královského zvěřince patří 7 krkavců, o nichž se říká, že střeží Londýn. Celý Tower je pak střežen čtyřiceti strážci v tradičních tudorovských uniformách, tzv. „Beefeaters.“ Poblíž Toweru byl v roce 1894 postaven Tower Bridge, který se záhy po svém dokončení stal symbolem města. Ve špičatých věžích propojených můstkem jsou ukryty mechanismy na otevírání mostu, aby pod ním mohly proplouvat i vysoké lodě. My jsme měli to štěstí, že se nám podařilo otvírání a zavírání mostu spatřit na vlastní oči.
  Poté jsme si prohlédli dok svaté Kateřiny (St Katharine´s Dock). Navrhl ho Thomas Telford a otevřen byl v roce 1828 na místě nemocnice svaté Kateřiny. Vykládalo se tu nejrozmanitější zboží – čaj, mramor i živé želvy (želví polévka byla viktoriánskou pochoutkou). Koncem 19. a počátkem 20. století doky prosperovaly, ale pro lodě, které v polovině 20. století přivážely obrovské zásilky v masivních kontejnerech, byly už staré doky příliš malé, a proto byly dál po proudu řeky Temže vybudovány doky nové. Dok sv. Kateřiny byl uzavřen v roce 1968. Nyní je sv. Kateřina jednou z nejvíce prosperujících oblastí Londýna.


  Naší poslední zastávkou v Londýně a v celé Anglii byla čtvrť Greenwich, kam nás dopravila vyhlídková loď. Nachází se v Greenwich Parku nedaleko Temže ve východním Londýně. Najdeme zde světoznámou Královskou observatoř (Royal Observatory), kudy prochází nultý poledník a odkud se již od roku 1884 určuje světový čas. Greenwich je také domovem National Maritime Museum, které vystavuje rozmanité exponáty - od primitivních kánoí přes alžbětinské galeony až po moderní plavidla.


  Pak už nás pouze čekala cesta domů. Do Jesenice jsme se vrátili v pátek 28. 5. kolem 11. hodiny dopoledne.
  Studijní pobyt se žákům velmi líbil. Nejenže navštívili nejpamátnější a nejznámější místa Velké Británie, ale poznali také místní obyvatele a zvyky a procvičili si své znalosti anglického jazyka. K celkové pohodě přispělo i krásné počasí a vzorné chování našich žáků.
  Na závěr děkuji vedení školy a všem pedagogům, protože bez jejich přístupu a obětavosti by se zájezd jen stěží uskutečnil.

Mgr. Petra Hrůzová