nápis zš jesenice ...Vás vítá na svých stránkách                                    první stupeň základní školy     keř :-)     zadní část budovy  
Hlavní nabídka
Úvod
Škola
  O škole
  Výroční zpráva
  Školská rada
  Školní řád
  Školní rok
  Žádosti ke stažení
  Projekty
  EVVO
  Tělocvična
  Učebny
Zaměstnanci
Žáci
  Úspěchy žáků
  Zájmové kroužky
  Fota tříd
  Rozvrhy tříd
  Sport. rekordy
  Práce žáků
Soutěže
  Hrabík
  Šplh na tyči
  Přírodovědné s.
  Zelená stezka
  Zlatá kulička
Ostatní
  Exkurze
  Foto školy
  Jeseníček
  Jídelníček
  Karneval
  Kultura
  Projektové dny
  Sport
Školní družina
  O školní družině
  Vnitřní řád šk. družiny
  Exkurze a výlety
  Projekty
Mateřská škola


Jsme zelená firma

Super Nature


25. 6. Bedlnský lom – 7. tř.

  Bedlnský lom se nachází cca 1 km jihozápadně od obce Bedlno, jižně od silnice vedoucí
z Jesenice do Bedlna. Je součástí Přírodního parku Jesenicko.
  Jedná se o opuštěný žulový lom, ležící na kontaktu karbonských slepenců a pískovců
s proterozoickými biotitickými žulami jesenicko-čisteckého masivu. Na okrajích lomu jsou rozšířena teplomilná společenstva vázaná na skalnatá místa silikátového podkladu s výskytem smrku ozimého, jestřábníku chlupáčka, černýše lučního, kostřavy ovčí, šťovíku menšího, pryšce chvojky, třezalky tečkované, bělozářky větvité.
  Bedlnský lom je významným refugiem rostlinných druhů a chráněných druhů obojživelníků a plazů. Výskyt podobného biotopu je v okolí Jesenice ojedinělý. Okolí lomu tvoří lesní porost, který je dobrým zázemím vlastní lokality.
  Mimořádně malebný lůmek má výrazný krajinotvorný význam. Několikrát byl využit k natáčení filmů.