nápis zš jesenice ...Vás vítá na svých stránkách                                    první stupeň základní školy     keř :-)     zadní část budovy  
Hlavní nabídka
Úvod
Škola
  O škole
  Výroční zpráva
  Školská rada
  Školní řád
  Školní rok
  Žádosti ke stažení
  Projekty
  EVVO
  Tělocvična
  Učebny
Zaměstnanci
Žáci
  Úspěchy žáků
  Zájmové kroužky
  Fota tříd
  Rozvrhy tříd
  Sport. rekordy
  Práce žáků
Soutěže
  Hrabík
  Šplh na tyči
  Přírodovědné s.
  Zelená stezka
  Zlatá kulička
Ostatní
  Exkurze
  Foto školy
  Jeseníček
  Jídelníček
  Karneval
  Kultura
  Projektové dny
  Sport
Školní družina
  O školní družině
  Vnitřní řád šk. družiny
  Exkurze a výlety
  Projekty
Mateřská škola


Jsme zelená firma

Super Nature


Projektový den na I. stupni: Čertí škola

  Ve čtvrtek 5. 12. 2013 proběhl na I. stupni naší školy projektový den ČERTÍ ŠKOLA. Malí čertíci si doma s pomocí svých rodičů pečlivě připravili masky, ve kterých přišli do školy. Ráno bylo nejisté, hlavně pro ty nejmenší, kteří se báli i ostatních malých čertíků, ale postupně si zvykli. Byli natěšeni a plni sil se vrhli do plnění pekelně těžkých úkolů z matematiky, českého jazyka, prvouky, ale i vybarvovali, stříhali puzzle a luštili křížovky.
  Po velké přestávce nás čekala návštěva velkých čertů s andílky a Mikulášem. Většina prvňáčků se dívala do země, ale brzy zjistila, že čertice jsou hodné a krásné a nakonec si s nimi i popovídali a zazpívali písničku. Tímto děkují všechny paní učitelky a děti z I. stupně ochotným žákům a žákyním z 9. třídy za jejich spolupráci a milá slova pro bojácné děti.
  Nejvíce se asi čertíci těšili na čertí dovednosti, které po velké přestávce a návštěvě čertů plnili na chodbě I. stupně. Skákali v pytli, dělali uzle na laně, házeli na cíl, prolézali tunel…
Na závěr projektového dne a za splnění všech úkolů obdrželi čertíci vysvědčení.

Mgr. Jana Doležalová