nápis zš jesenice ...Vás vítá na svých stránkách                                    první stupeň základní školy     keř :-)     zadní část budovy  
Hlavní nabídka
Úvod
Škola
  O škole
  Výroční zpráva
  Školská rada
  Školní řád
  Školní rok
  Žádosti ke stažení
  Projekty
  EVVO
  Tělocvična
  Učebny
Zaměstnanci
Žáci
  Úspěchy žáků
  Zájmové kroužky
  Fota tříd
  Rozvrhy tříd
  Sport. rekordy
  Práce žáků
Soutěže
  Hrabík
  Šplh na tyči
  Přírodovědné s.
  Zelená stezka
  Zlatá kulička
Ostatní
  Exkurze
  Foto školy
  Jeseníček
  Jídelníček
  Karneval
  Kultura
  Projektové dny
  Sport
Školní družina
  O školní družině
  Vnitřní řád šk. družiny
  Exkurze a výlety
  Projekty
Mateřská škola


Jsme zelená firma

Super Nature


Dopisujeme si s Američany

  Naše škola se účastní různých projektů, které mají za cíl prohloubit znalosti žáků a seznámit je s danou problematikou zábavnou formou. Ani letošní školní rok není výjimkou. Tentokrát se jedná o projekt určený na rozvoj komunikačních dovedností v anglickém jazyce.
  Škola získala díky své bývalé žákyni, paní Marcele Šímové, kontakt na p. učitelku Amandu Davidson ze základní školy v americkém Birminghamu (stát Michigan), která je hlavní koordinátorkou projektu, do něhož jsou zapojeny školy z celého světa (např. Brazílie, Kanada, Dominikánská republika, Izrael, Francie, Německo, Švédsko, Spojené arabské emiráty, USA atd.) a také naši žáci.
  Účastníci pracují každý měsíc na jednom tématu (např. škola, zvyky a obyčeje, knížky, domov, moje země apod.) a získané informace (samozřejmě v angličtině) si vyměňují pomocí e-mailu, popř. skype.
  Z naší školy je do projektu zapojeno 15 žáků a žákyň z 6. – 9. třídy. Každý má jako partnery
k dopisování určené 2 – 4 žáky z birminghamské školy v USA. V září a říjnu děti zpracovávaly téma „Naše škola“ a v listopadu a prosinci si budou se svými „penfriends“ v USA dopisovat o našich zvycích a obyčejích. Mají tak jedinečnou příležitost procvičit si anglický jazyk a zároveň se něco dozvědět o svých vrstevnících v USA.

Bližší informace o projektu lze najít na adrese: http://blogs.birmingham.k12.mi.us/piercewearetheworld/category/goal/.

Mgr. Petra Hrůzová, vyučující AJ