nápis zš jesenice ...Vás vítá na svých stránkách                                    první stupeň základní školy     keř :-)     zadní část budovy  
Hlavní nabídka
Úvod
Škola
  O škole
  Výroční zpráva
  Školská rada
  Školní řád
  Školní rok
  Žádosti ke stažení
  Projekty
  EVVO
  Tělocvična
  Učebny
Zaměstnanci
Žáci
  Úspěchy žáků
  Zájmové kroužky
  Fota tříd
  Rozvrhy tříd
  Sport. rekordy
  Práce žáků
Soutěže
  Hrabík
  Šplh na tyči
  Přírodovědné s.
  Zelená stezka
  Zlatá kulička
Ostatní
  Exkurze
  Foto školy
  Jeseníček
  Jídelníček
  Karneval
  Kultura
  Projektové dny
  Sport
Školní družina
  O školní družině
  Vnitřní řád šk. družiny
  Exkurze a výlety
  Projekty
Mateřská škola


Jsme zelená firma

Super Nature


16. 10. dopravní hřiště Rakovník – 4. a 5. tř.

  Dopravní hřiště v Rakovníku sice nepatří rozlohou mezi největší, ale svůj úkol plní stoprocentně. Ve středu 16. října 2013 se o tom přesvědčili i žáci čtvrté a páté třídy naší školy, kteří v doprovodu svých vyučujících A. Lacinové a Z. Modrého toto zařízení navštívili. Zatímco páťáci začínali praktickými jízdami podle pravidel silničního provozu právě na dopravním hřišti, čtvrťáci absolvovali interaktivní výukový program v učebně Autoškoly TEMPO Rakovník
v Nádražní ulici. Pak se obě skupiny „vystřídaly“. Čtvrťáci pokračovali ve výuce na dopravním hřišti, kdežto pro žáky 5. třídy program skončil, protože na hřišti splnili část praktickou i teoretickou. Co tyto části obsahovaly?
  Hned na začátku byli žáci seznámeni s dopravním hřištěm a všemi jeho „záludnostmi“. Samozřejmě nemohla chybět prověrka znalostí dopravních značek, základních pravidel silničního provozu a povinností cyklistů. Že si žáci s sebou přivezli ochranné cyklistické přilby, bylo samozřejmostí. Ještě než vyjeli na kolech na trať, vyzkoušeli si rovněž chování na přechodech pro chodce a vyjasnili si přednost na křižovatkách a kruhovém objezdu. Pak už mohly začít praktické jízdy. Zpočátku se žáci nevyvarovali některých chyb, ale jak postupně tratí projížděli vícekrát za sebou, stávali se z nich odpovědní účastníci silničního provozu. Řešení dopravních situací v praxi se opět ukázalo jako ten nejlepší způsob aktivní výuky. Navíc je třeba vyzdvihnout citlivý přístup vedoucího hřiště k dětem, pro které byla tato zkušenost nová. Za dobře zvládnuté jízdy pak každý žák obdržel publikaci pro mladého cyklistu a pexeso
s dopravními značkami. Program se dětem líbil a splnil beze zbytku svůj účel.