nápis zš jesenice ...Vás vítá na svých stránkách                                    první stupeň základní školy     keř :-)     zadní část budovy  
Hlavní nabídka
Úvod
Škola
  O škole
  Výroční zpráva
  Školská rada
  Školní řád
  Školní rok
  Žádosti ke stažení
  Projekty
  EVVO
  Tělocvična
  Učebny
Zaměstnanci
Žáci
  Úspěchy žáků
  Zájmové kroužky
  Fota tříd
  Rozvrhy tříd
  Sport. rekordy
  Práce žáků
Soutěže
  Hrabík
  Šplh na tyči
  Přírodovědné s.
  Zelená stezka
  Zlatá kulička
Ostatní
  Exkurze
  Foto školy
  Jeseníček
  Jídelníček
  Karneval
  Kultura
  Projektové dny
  Sport
Školní družina
  O školní družině
  Vnitřní řád šk. družiny
  Exkurze a výlety
  Projekty
Mateřská škola


Jsme zelená firma

Super Nature


3. 12. Exkurze do pražského planetária a na výstavu Tenkrát na východě

  Plánovaná exkurze žáků páté třídy, dějepisného semináře a alternativní výtvarné výchovy si vybrala za cíl pražské Planetárium, výstavu Tenkrát na Východě a dále některé pamětihodnosti našeho hlavního města. Vyjíždělo se autobusem od školy ve čtvrtek 3. 12. 2009 v 7:45. Skupiny
v doprovodu paní učitelky Šikové, paní učitelky Knappové a paní učitelky Valešové dojely společně na Pohořelec, kde se pátá třída paní učitelky Knappové oddělila a zamířila do Planetária. My ostatní jsme sledovali vlastní program: nejprve návštěvu Strahovského kláštera, tedy pouze prohlídku zvenčí, a poté jsme se šli podívat na nedalekou sochu Edvarda Beneše. Paní učitelka Šiková nám o této významné osobnosti pověděla několik zajímavostí, stejně jako o osobnosti a soše Tomáše Garrigua Masaryka, stojící poblíž Pražského hradu, kam jsme se přesunuli od známé Lorety.
  Přes Karlův most vedly naše kroky ke Staroměstskému náměstí, kde jsme vešli do budovy známé jako dům U Kamenného zvonu. A právě v tomto domě, který je považován za nejcennější středověký měšťanský dům v Praze, se konala již zmiňovaná výstava Tenkrát na Východě. Přibližovala obraz života v českých zemích v letech 1948 až 1989 očima profesionálních i amatérských fotografů a určitě stálo za to vidět ji na vlastní oči. Expozice představila oficiální agenturní fotografie, dobové módní a reklamní snímky, fotografie propagující proslulé Jednotné zemědělské družstvo ve Slušovicích i záběry tajně pořizované pracovníky Státní bezpečnosti při sledování „problematických“ osob. Bylo to velmi zajímavé a poučné. Děkujeme.

Napsaly: Linda Sirotková a Maruška Zikulová, VIII. třída
Rovněž páťáci hodnotili výlet do Prahy. Z jejich postřehů jsme sestavili následující povídání.

  Od paní učitelky Knappové jsme se dověděli, že pojedeme s některými žáky druhého stupně do Prahy. Všichni jsme se na to moc těšili. Výlet se konal ve čtvrtek 3. prosince s cílem navštívit populární pražské Planetárium.
  Hlavní město se pyšní mnoha památkami, tak jsme si šli některé prohlédnout, například Pražský hrad (u brány stála Hradní stráž), chrám svatého Víta nebo Loretu. Teprve potom přišlo na řadu Planetárium.
  Po vstupu do budovy jsme spatřili nejrůznější exponáty související s vesmírem. Náš program se jmenoval Pohyby Země. V sále COSMORAMA už sedělo mnoho dalších tříd, které si také přišly poslechnout, jak se otáčí naše planeta Země, proč se střídají roční období a podobně. Povídání a promítání o Zemi i ostatních planetách bylo opravdu zajímavé.
Když naučný program skončil, mohli jsme si zakoupit různé suvenýry, pohledy, pexeso a další věci, které nám budou připomínat návštěvu Planetária.
  Cestou domů panovala v autobusu dobrá nálada. Exkurze se všem moc líbila a za to paní učitelce patří naše poděkování.

Žáci V. třídy