nápis zš jesenice ...Vás vítá na svých stránkách                                    první stupeň základní školy     keř :-)     zadní část budovy  
Hlavní nabídka
Úvod
Škola
  O škole
  Výroční zpráva
  Školská rada
  Školní řád
  Školní rok
  Žádosti ke stažení
  Projekty
  EVVO
  Tělocvična
  Učebny
Zaměstnanci
Žáci
  Úspěchy žáků
  Zájmové kroužky
  Fota tříd
  Rozvrhy tříd
  Sport. rekordy
  Práce žáků
Soutěže
  Hrabík
  Šplh na tyči
  Přírodovědné s.
  Zelená stezka
  Zlatá kulička
Ostatní
  Exkurze
  Foto školy
  Jeseníček
  Jídelníček
  Karneval
  Kultura
  Projektové dny
  Sport
Školní družina
  O školní družině
  Vnitřní řád šk. družiny
  Exkurze a výlety
  Projekty
Mateřská škola


Jsme zelená firma

Super Nature


18. 5. Exkurze do muzea T. G. M. v Rakovníku

  Na společnou exkurzi do Muzea Tomáše G. Masaryka v Rakovníku se v úterý 18. května vypravily hned tři třídy ZŠ a MŠ Jesenice: šestá s paní učitelkou Šikovou, sedmá s panem učitelem Modrým a osmá třída s paní učitelkou Hrůzovou.

  Programová nabídka muzea byla velmi lákavá – bezplatný vstup a na nádvoří několik tematických stanovišť. A tak si žáci mohli prohlédnout sbírku minerálů, kterou návštěvníkům představilo přírodovědné oddělení, vyzkoušet si zdobení perníků, anebo si upéct placky na rozpálených kamenech modelu staré slovanské pece. Tím ovšem program nekončil. Volný vstup totiž platil i pro interiér muzea, a tak se nenašel nikdo, kdo by nevyužil příležitost prohlédnout si všechny zdejší expozice. Však také bylo co obdivovat! Například oddělení archeologie seznamuje návštěvníky
s pozůstatky pravěkého osídlení našeho regionu. Koncentrace obyvatel zde byla zaznamenána ve starší době bronzové, kdy se rozvíjela nová odvětví, zejména výroba a zpracování mědi a bronzu nebo hrnčířství. V době laténské kultury obývaly naše území kmeny Keltů. Z množství nálezů jmenujme známou opukovou hlavu keltského hrdiny (héroa), která byla nalezena roku 1943 při vykopávkách v okolí Mšeckých Žehrovic.

  Období středověku je prezentováno různými zbraněmi a součástmi výzbroje, ale též doklady soudobého bydlení a stolování (kamnové kachle, dlaždice či stolní keramika). Další část expozice seznamuje návštěvníky s životem ve městě a na venkově v 18. a 19. století. Rozvoj řemeslné výroby dokumentují cechovní památky (korouhev, cechovní pečetidla, cechovní právo, pokladnice). Typická venkovská domácnost je doložena ukázkami lidového nábytku.

  Exkurze jistě splnila svůj účel, a kdo měl zájem, poučení si odnesl. Přestože měl vlak při návratu do Jesenice zpoždění, stihli jsme ještě část dopoledního vyučování a zhodnocení celé vzdělávací akce, která určitě nebyla poslední.