nápis zš jesenice ...Vás vítá na svých stránkách                                    první stupeň základní školy     keř :-)     zadní část budovy  
Hlavní nabídka
Úvod
Škola
  O škole
  Výroční zpráva
  Školská rada
  Školní řád
  Školní rok
  Žádosti ke stažení
  Projekty
  EVVO
  Tělocvična
  Učebny
Zaměstnanci
Žáci
  Úspěchy žáků
  Zájmové kroužky
  Fota tříd
  Rozvrhy tříd
  Sport. rekordy
  Práce žáků
Soutěže
  Hrabík
  Šplh na tyči
  Přírodovědné s.
  Zelená stezka
  Zlatá kulička
Ostatní
  Exkurze
  Foto školy
  Jeseníček
  Jídelníček
  Karneval
  Kultura
  Projektové dny
  Sport
Školní družina
  O školní družině
  Vnitřní řád šk. družiny
  Exkurze a výlety
  Projekty
Mateřská škola


Jsme zelená firma

Super Nature


22. 4. Exkurze do Plzně - 4. tř., AVv a Ds

  Ve středu 22. dubna se konala exkurze, jejímž cílem bylo poznání centra západních Čech – města Plzně. Účastníky exkurze tvořily tři skupiny žáků naší školy: tou první byli žáci a žákyně čtvrté třídy pod vedením paní učitelky Peterové a paní učitelky Břinkové, druhou pak tvořili žáci, kteří navštěvují alternativní výtvarnou výchovu paní učitelky Valešové. Zbývajícími účastníky exkurze pak byli členové dějepisného semináře ze 7. třídy a pět budoucích „dějepisců“ ze třídy šesté.

  Z Jesenice jsme vyjeli autobusem v 8.00 hodin a do Plzně dorazili krátce po 9. hodině. Poté už měly jednotlivé skupiny svůj vlastní program. Zatímco čtvrťáci navštívili postupně plzeňské historické podzemí, Muzeum strašidel, věž na náměstí Republiky a oblíbený „mekáč“, výtvarníci po prohlídce podzemí zhlédli galerii, kde plnili nejrůznější úkoly, a nakonec vystoupali na věž katedrály sv. Bartoloměje.

  „Dějepisci“ si nejprve prošli plzeňské podzemí (seznámení s historií podzemí i města), poté se spolu s paní učitelkou Hrůzovou s panem učitelem Katonou vydali do Západočeského muzea, kde si prohlédli exponáty městské zbrojnice (patří k největším u nás) a jubilejní sál, v němž je stálá výstava míšeňského porcelánu.

  Tím však program zájemců o historii zdaleka nekončil! Po Západočeském muzeu skupinka zamířila na prohlídku hlavních pamětihodností města. Žáci se během krátké vycházky seznámili s historií i současností Plzně, viděli např. budovu Státní vědecké knihovny, Divadla J. K. Tyla, židovské synagogy a řadu dalších významných domů v samotném centru města (náměstí Republiky) – renesanční radnici ze 16. století, sousední Císařský dům (pobyt Rudolfa II.), či dům, kde bydlel Albrecht z Valdštejna. Samozřejmě nahlédli do gotické katedrály sv. Bartoloměje (Bartoloměj = ochránce kolonistů), která svou nejvyšší kostelní věží v České republice (cca 102 m) dominuje nejen náměstí, ale i blízkému okolí. Nesměl zajisté chybět výstup na tuto věž – po zdolání 301 schodů se všem otevřel nádherný výhled na město i okolí. Ve 13.30 se pak všichni sešli u autobusu a vyrazili směrem k domovu. Do Jesenice jsme se vrátili kolem půl třetí odpoledne.

  A na závěr dobrá zpráva pro členy dějepisného semináře: exkurze do Plzně nebyla poslední akcí tohoto druhu. Do konce školního roku na ně čeká ještě jeden výlet za poznáním, tentokrát cyklistický. A jeho cíl? Zatím je tajemstvím.

Petra Hrůzová