nápis zš jesenice ...Vás vítá na svých stránkách                                    první stupeň základní školy     keř :-)     zadní část budovy  
Hlavní nabídka
Úvod
Škola
  O škole
  Výroční zpráva
  Školská rada
  Školní řád
  Školní rok
  Žádosti ke stažení
  Projekty
  EVVO
  Tělocvična
  Učebny
Zaměstnanci
Žáci
  Úspěchy žáků
  Zájmové kroužky
  Fota tříd
  Rozvrhy tříd
  Sport. rekordy
  Práce žáků
Soutěže
  Hrabík
  Šplh na tyči
  Přírodovědné s.
  Zelená stezka
  Zlatá kulička
Ostatní
  Exkurze
  Foto školy
  Jeseníček
  Jídelníček
  Karneval
  Kultura
  Projektové dny
  Sport
Školní družina
  O školní družině
  Vnitřní řád šk. družiny
  Exkurze a výlety
  Projekty
Mateřská škola


Jsme zelená firma

Super Nature


16. 3. Exkurze na výstavu The Human Body Exhibition – 8. a 9. tř.

  O výstavě s názvem The Human Body Exhibition už bylo napsáno mnohé. Proč? O tom jsme se přesvědčili v pátek 16. března, kdy se naše supina složená z žáků osmé a deváté třídy vypravila
s paní učitelkou Knappovou do Prahy.
  Hodně realistická výstava nabízí návštěvníkům pohled na vypreparovaná lidská těla od kosterního systému přes svalstvo až po jednotlivé orgány. Při práci s exponáty se osvědčila revoluční metoda polymerové konzervace, při níž je tekutina v lidské tkáni nahrazena silikonem. Velmi na nás zapůsobila i část expozice, která poukazovala na poškození lidského těla nebo orgánů. Mohli jsme spatřit plíce zničené následkem kouření nebo kolenní kloub, na kterém se usadila rakovina. Unikátem výstavy však byla nervová soustava, při jejímž „oddělování“ museli patologové strávit spoustu času. Pozoruhodné exponáty se nacházely v různých polohách, aby návštěvníkům výstižně přiblížily, co se děje s lidským tělem při pohybu. Díky naší průvodkyni, studentce medicíny, jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací. Nejvíce nás ovšem zaujala sekce s rozmnožovací soustavou, kde jsme mohli spatřit naložená miminka v různém stádiu vývinu. Byla zde i miniaturní embrya, bohužel už ve vývinu nedokončeném.
  Detailní seznámí s lidským tělem a jeho funkcemi na nás udělalo velký dojem. Přestože by důkladné prozkoumání exponátů zasloužilo více času, byli jsme rádi, že jsme výstavu zhlédli. Myslím si, že se taková příležitost nenaskytne každému.

Napsala Štěpánka Edlová, IX. třída