nápis zš jesenice ...Vás vítá na svých stránkách                                    první stupeň základní školy     keř :-)     zadní část budovy  
Hlavní nabídka
Úvod
Škola
  O škole
  Výroční zpráva
  Školská rada
  Školní řád
  Školní rok
  Žádosti ke stažení
  Projekty
  EVVO
  Tělocvična
  Učebny
Zaměstnanci
Žáci
  Úspěchy žáků
  Zájmové kroužky
  Fota tříd
  Rozvrhy tříd
  Sport. rekordy
  Práce žáků
Soutěže
  Hrabík
  Šplh na tyči
  Přírodovědné s.
  Zelená stezka
  Zlatá kulička
Ostatní
  Exkurze
  Foto školy
  Jeseníček
  Jídelníček
  Karneval
  Kultura
  Projektové dny
  Sport
Školní družina
  O školní družině
  Vnitřní řád šk. družiny
  Exkurze a výlety
  Projekty
Mateřská škola


Jsme zelená firma

Super Nature


1. 11. Halloween

  Jak známo, Halloween se slaví 31. října. Naše devátá třída si však tento svátek připomněla
v pátek 1. listopadu. Protože k Halloweenu patří i strašidelné masky, přišli někteří spolužáci do školy již částečně namalovaní, aby pak neměli tolik práce s líčením.
  Po první vyučovací hodině (matematika) jsme se přesunuli do učebny výtvarné výchovy, kde začalo naše malování a převlékání. Já (Šárka H.) jsem byla za Samaru Morgan, Vašek Hron za smrtku bez kosy a Karolína Pokorná za čarodějnici. Ostatní si zvolili masky bez názvu. „Fleška“ s prezentací byla připravena, a jakmile zazvonilo na třetí vyučovací hodinu, začala se z učebny výtvarné výchovy ozývat strašidelná hudba. To bylo znamení pro jednotlivé třídy prvního stupně, které se v učebně postupně prostřídaly. Nikdo nechtěl nikoho vystrašit, přesto se občas našel někdo, kdo se nás možná malinko polekal. Děti dostávaly otázky a za odpovědi získávaly bonbony. Když jako poslední odešli páťáci, uklidili jsme učebnu, někteří se odmaskovali a pak se naše třída vrátila do vyučování.

Napsala Šárka Hudčeková. IX. třída