nápis zš jesenice ...Vás vítá na svých stránkách                                    první stupeň základní školy     keř :-)     zadní část budovy  
Hlavní nabídka
Úvod
Škola
  O škole
  Výroční zpráva
  Školská rada
  Školní řád
  Školní rok
  Žádosti ke stažení
  Projekty
  EVVO
  Tělocvična
  Učebny
Zaměstnanci
Žáci
  Úspěchy žáků
  Zájmové kroužky
  Fota tříd
  Rozvrhy tříd
  Sport. rekordy
  Práce žáků
Soutěže
  Hrabík
  Šplh na tyči
  Přírodovědné s.
  Zelená stezka
  Zlatá kulička
Ostatní
  Exkurze
  Foto školy
  Jeseníček
  Jídelníček
  Karneval
  Kultura
  Projektové dny
  Sport
Školní družina
  O školní družině
  Vnitřní řád šk. družiny
  Exkurze a výlety
  Projekty
Mateřská škola


Jsme zelená firma

Super Nature


4. 5. Přednáška o heraldice

  Týden po exkurzi do Plzně (výstava Doba ledová – giganti, židovská synagoga) čekalo na dějepisce další zpestření náplně dějepisného semináře.
  V úterý 4. 5. pro ně byla připravena přednáška na téma HERALDIKA. V ní p. V. Řehoř, člen skupiny historického šermu Ordál, poutavě žákům vysvětlil, čím se heraldika (jedna z pomocných věd historických) zabývá, jaká jsou základní pravidla tvoření znaků, a nakonec vyprávěl o erbech významných českých a moravských šlechtických rodů – nejenže je podrobně popsal, ale zároveň žáky seznámil s událostmi, které vedly ke vzniku jednotlivých erbů.
  Výklad p. Řehoře, doprovázený spoustou názorných obrázků, náčrtů a přehledů, byl pro žáky velmi zajímavý. Škoda jen, že na něj nebylo ještě více času. I tak p. Řehořovi ještě jednou děkujeme.