nápis zš jesenice ...Vás vítá na svých stránkách                                    první stupeň základní školy     keř :-)     zadní část budovy  
Hlavní nabídka
Úvod
Škola
  O škole
  Výroční zpráva
  Školská rada
  Školní řád
  Školní rok
  Žádosti ke stažení
  Projekty
  EVVO
  Tělocvična
  Učebny
Zaměstnanci
Žáci
  Úspěchy žáků
  Zájmové kroužky
  Fota tříd
  Rozvrhy tříd
  Sport. rekordy
  Práce žáků
Soutěže
  Hrabík
  Šplh na tyči
  Přírodovědné s.
  Zelená stezka
  Zlatá kulička
Ostatní
  Exkurze
  Foto školy
  Jeseníček
  Jídelníček
  Karneval
  Kultura
  Projektové dny
  Sport
Školní družina
  O školní družině
  Vnitřní řád šk. družiny
  Exkurze a výlety
  Projekty
Mateřská škola


Jsme zelená firma

Super Nature


12. 5. Exkurze na hrad Klenová a do Klatov: 9. tř., dějepisný seminář a alternativní výtvarná výchova

  Pro dnešní den, čtvrtek 12. května 2011, nám paní učitelky L. Valešová a P. Hrůzová zajistily exkurzi do Klatov a na hrad Klenová, který je od Klatov vzdálen asi 10 kilometrů. Hradní zřícenina a přilehlý zámek ročně přilákají tisíce návštěvníků. Tentokrát jsme tato zajímavá místa navštívili také my, konkrétně žáci IX. třídy, alternativní výtvarné výchovy a dějepisného semináře.
  V cíli naší cesty jsme se rozdělili do dvou skupin. Dějepisný seminář s paní učitelkou Hrůzovou a vybranými jedinci absolvoval prohlídku hradního areálu, jehož součástí je i zámek
z devatenáctého století, skupina výtvarníků paní učitelky Valešové zamířila do galerie Klatovy/Klenová, jedné z největších v České republice. Galerie opatruje sbírkový fond tvořený zejména současným moderním uměním.
  Po poutavé prohlídce nás autobus dopravil do Klatov, města založeného kolem roku 1260 Přemyslem Otakarem II. Zde jsme si dopřáli hodinový rozchod na občerstvení a poté se opět rozdělili na dvě partičky. První následovala paní učitelku Hrůzovou do známé barokní lékárny
U Bílého jednorožce, druhá doprovázela paní učitelku Valešovou do další klatovské galerie.
  Název „U Bílého jednorožce“ souvisí s bílým rohem mořského narvala, o kterém se ovšem věřilo, že patřil bájnému jednorožci. Zařízení lékárny pochází z roku 1773 a její provoz se udržel až do roku 1966. Od té doby je zde jedinečné muzeum s ukázkami starých lékárenských nástrojů a některých léčebných postupů.
  Po této části programu se někteří dobrovolníci odhodlali k výstupu na 71 metrů vysokou Černou věž, z jejíhož ochozu je nádherný výhled nejen na město, ale i na panorama Šumavy. A to byla i tečka za naší exkurzí. Lehce unavení jsme nastoupili do autobusu a vydali se na zpáteční cestu do Jesenice. Děkujeme za hezký a poučný výlet.

Napsala Zdeňka Sajfridová, IX. třída