nápis zš jesenice ...Vás vítá na svých stránkách                                    první stupeň základní školy     keř :-)     zadní část budovy  
Hlavní nabídka
Úvod
Škola
  O škole
  Výroční zpráva
  Školská rada
  Školní řád
  Školní rok
  Žádosti ke stažení
  Projekty
  EVVO
  Tělocvična
  Učebny
Zaměstnanci
Žáci
  Úspěchy žáků
  Zájmové kroužky
  Fota tříd
  Rozvrhy tříd
  Sport. rekordy
  Práce žáků
Soutěže
  Hrabík
  Šplh na tyči
  Přírodovědné s.
  Zelená stezka
  Zlatá kulička
Ostatní
  Exkurze
  Foto školy
  Jeseníček
  Jídelníček
  Karneval
  Kultura
  Projektové dny
  Sport
Školní družina
  O školní družině
  Vnitřní řád šk. družiny
  Exkurze a výlety
  Projekty
Mateřská škola


Jsme zelená firma

Super Nature


18. 12. Klub mladého diváka: Divadlo ABC – Sen čarovné noci

  Ve středu 18. prosince se členové Klubu mladého diváka vypravili do Prahy. Cílem výletu nebyla pouze klasika od Williama Shakespeara „Sen čarovné noci“ v divadle ABC, ale též Náprstkovo muzeum s výstavou „Čas zámořských objevů“ a pražské vánoční trhy.
  Jako pokaždé jsme do Prahy přijeli autobusem. Nejprve jsme navštívili Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, které je jednou ze stálých expozic Národního muzea. Výstava přibližovala zámořské výpravy Evropanů, díky nimž se do Evropy dovezly nejen významné suroviny (např. brambory, kukuřice, paprika atd.), ale i poznatky o jiných kulturách, náboženstvích a stylech života. Výstava byla opravdu pěkná. Líbilo se mi, že byla rozdělena podle časových období i podle částí světa, které Evropané objevili. Blíže jsme poznali osobnost věhlasného Kryštofa Kolumba, který v roce 1492 objevil Ameriku (Nový svět), ale i osudy jiných evropských mořeplavců: Bartolomea Diaze (jako první obeplul mys Dobré naděje), Vasky da Gamy (obeplul Afriku a dostal se až do Indie), Fernãa de Magalhãese (jako první obeplul zeměkouli), Hernána Cortése (dobyl Mexiko) a mnoha dalších.
  Po prohlídce muzea jsme si prošli trhy Staroměstského, Havelského a Václavského náměstí, kde to vonělo punčem, perníčky a svařeným vínem. Kdyby nechyběl sníh, byla by to naprosto perfektní podívaná! Pak už jen občerstvení v McDonaldu a mohli jsme se přesunout do divadla.
  V pražském divadle ABC hráli slavnou Shakespearovu komedii Sen čarovné noci, kterou diváci
v českých zemích znají především pod názvem Sen noci svatojánské. Čekal jsem tradiční, možná
i trochu nudnou hru, ale nebylo tomu tak. Příběh herci pojali velmi komicky a dost jsem se u něho nasmál. Všem, kdo se na této hře podíleli, patří dík, jelikož asi není jednoduché přiblížit Shakespeara vtipně a bez toho, aby to byla jen prostá parodie bez děje.

Napsal: Milan Ondič, VIII. třída