nápis zš jesenice ...Vás vítá na svých stránkách                                    první stupeň základní školy     keř :-)     zadní část budovy  
Hlavní nabídka
Úvod
Škola
  O škole
  Výroční zpráva
  Školská rada
  Školní řád
  Školní rok
  Žádosti ke stažení
  Projekty
  EVVO
  Tělocvična
  Učebny
Zaměstnanci
Žáci
  Úspěchy žáků
  Zájmové kroužky
  Fota tříd
  Rozvrhy tříd
  Sport. rekordy
  Práce žáků
Soutěže
  Hrabík
  Šplh na tyči
  Přírodovědné s.
  Zelená stezka
  Zlatá kulička
Ostatní
  Exkurze
  Foto školy
  Jeseníček
  Jídelníček
  Karneval
  Kultura
  Projektové dny
  Sport
Školní družina
  O školní družině
  Vnitřní řád šk. družiny
  Exkurze a výlety
  Projekty
Mateřská škola


Jsme zelená firma

Super Nature


2. 10. Exkurze 3. třídy do Vlastivědného muzea v Jesenici

  V rámci výuky prvouky jsme se učili o Jesenici, a tak nám domluvila paní učitelka exkurzi v muzeu. Někteří z nás zde byli poprvé. Viděli jsme, jak místní obyvatelé dříve bydleli a jak vypadala tvrziště. Líbily se nám vykopávky a platidla, která vypadala jako náušnice, staré dřevěné zámky, pečetidla, zbraně a spousta dalších zajímavých věcí. Dozvěděli jsme se něco o historii Jesenice a pověst o kameni na Sosni.
  Nejdelší dobu jsme strávili ve staré lékárně, kde jsme si vše řádně prohlédli a největším zážitkem pro nás byla výroba mastičky. Nejdříve nám dalo hodně práce rozdrtit v hmoždíři bylinky na jemný prášek. Všichni přidali ruce k dílu, potom jsme pomalu vmíchávali tento prášek do vazelíny, která je potřeba
k výrobě mastičky. Každý si odnesl malinký kousíček, ale šťastný, že se na výrobě sám podílel.
  Podívali jsme se i na výstavu forem a formiček, kde se zdržely hlavně dívky. Mezitím kluci okukovali stálou výstavu živočichů. Největší zájem vzbudila živá ropucha v akváriu. Tu chtěl vidět zblízka každý. V muzeu jsou vystaveni vycpaní živočichové, kteří žijí v našem okolí, hlavně u jesenických rybníků.
  Celou naši návštěvu v muzeu bedlivě sledoval pan Měchura se svým fotoaparátem a dokumentoval ji. Se zájmem jsme shlédli jeho překrásné fotografie, které vystavuje v patře. Hledali jsme známé budovy na záběrech pořízených v Jesenici, ale moc se nám líbily i snímky z ciziny.
  Tímto děkujeme panu Měchurovi za možnost podívat se do míst, kam se třeba nikdy nedostaneme.
A velký dík patří také paní Bílé, která nás celým muzeem provedla a seznámila s historií, dochovanými předměty a umožnila nám výrobu mastičky.

Sestaveno ze slohových prací žáků 3. třídy.