nápis zš jesenice ...Vás vítá na svých stránkách                                    první stupeň základní školy     keř :-)     zadní část budovy  
Hlavní nabídka
Úvod
Škola
  O škole
  Výroční zpráva
  Školská rada
  Školní řád
  Školní rok
  Žádosti ke stažení
  Projekty
  EVVO
  Tělocvična
  Učebny
Zaměstnanci
Žáci
  Úspěchy žáků
  Zájmové kroužky
  Fota tříd
  Rozvrhy tříd
  Sport. rekordy
  Práce žáků
Soutěže
  Hrabík
  Šplh na tyči
  Přírodovědné s.
  Zelená stezka
  Zlatá kulička
Ostatní
  Exkurze
  Foto školy
  Jeseníček
  Jídelníček
  Karneval
  Kultura
  Projektové dny
  Sport
Školní družina
  O školní družině
  Vnitřní řád šk. družiny
  Exkurze a výlety
  Projekty
Mateřská škola


Jsme zelená firma

Super Nature


Historie školy

První zmínka o české škole v Jesenici je v Jencově privilegiu z r. 1409. Tehdejší kantor školy byl současně písařem. Pak nemáme žádné zprávy o škole v Jesenici, až ze závěti Heřmana Černína roku 1651 dovídáme se o odkazu 1000 zlatých jako nadace pro vydržování učitele s podmínkou, že tento povede chrámovou hudbu. Není známo, o jakou školu šlo, zda o českou nebo německou. Jistě i tu germanizace byla na postupu. Po roce 1684 dostává se nám již určitých zpráv. To již byla škola německá. Prvním známým kantorem školy byl Josef Süss. V roce 1824 byla postavena nová budova školní o dvou třídách. Ta byla jako nevyhovující r. 1903 zbořena a na jejím místě vybudována škola nová o 8 třídách. Po r. 1905 přidružila se k obecné škole německé též měšťanská škola.

Česká škola byla tu po staletích opět otevřena v roce 1921 a prvním českým učitelem se stal
Miloš Vejvoda. K národní české škole připojila se 1935 měšťanská škola. Ty byly za okupace od roku 1938 zavřeny a otevřeny po roce 1945, kdy německé školy byly zrušeny. Dosavadní národní a měšťanská škola byly přeorganizovány na jednotnou základní devítiletou školu, pro kterou pak byla
v letech 1964-6 postavena nová moderní škola.

Ještě než se dne 4. září 1966 poprvé oficiálně otevřely dveře nové školy, prožíval západní okraj Jesenice období obdivuhodné pracovní aktivity. V rovině, kde se ještě před nedávnem proháněl pouze vítr, vyrůstaly před očima veřejnosti kontury prostorných budov, které se v blízké budoucnosti měly stát stánkem vzdělanosti pro všechny žáky školního roku 1966/67 a jejich učitele a vychovatele.

Dnes si jen těžko dokážeme představit, kolik nespočetných hodin strávily na stavbě desítky odborníků, aby tolik potřebné dílo dokončily ve stanoveném termínu...


Tradice školy

Nová jesenická škola byla otevřena pro žáky dne 4. září 1966.
V čele školy se od té doby vystřídalo 6 ředitelů/ředitelek:
  • Oldřich Kalenda - 1960/61 - 1969/70
  • Jaroslav Dušička - 1970/71 - 1975/76
  • Kamil Kraus - 1976/77 - 1989/90
  • Slavomír Vachtl - 1990/91 - 1993/94
  • Milena Zátková - 1994/95 - 1998/99
  • Danuše Vopatová - 1999/2000 - současnost
První číslo školního časopisu Jeseníček vyšlo v září roku 1975.

Dne 18.12. 1996 byl zahájen I. ročník vánočního basketbalového turnaje O pohár Tomáše Hrabíka. Turnaj byl pojmenován podle nestora jesenické žákovské košíkové pana Tomáše Hrabíka, který nečekaně zemřel ze čtvrtka 16.5. na pátek 17.5.1996.

Právní subjektivitu získala ZŠ Jesenice 1.1. 1996.

Od 1.7. 2000 je součástí ZŠ i mateřská škola.

1.1. 2006 se změnil název školy na Základní škola a mateřská škola Jesenice, okres Rakovník.