nápis zš jesenice ...Vás vítá na svých stránkách                                    první stupeň základní školy     keř :-)     zadní část budovy  
Hlavní nabídka
Úvod
Škola
  O škole
  Výroční zpráva
  Školská rada
  Školní řád
  Školní rok
  Žádosti ke stažení
  Projekty
  EVVO
  Tělocvična
  Učebny
Zaměstnanci
Žáci
  Úspěchy žáků
  Zájmové kroužky
  Fota tříd
  Rozvrhy tříd
  Sport. rekordy
  Práce žáků
Soutěže
  Hrabík
  Šplh na tyči
  Přírodovědné s.
  Zelená stezka
  Zlatá kulička
Ostatní
  Exkurze
  Foto školy
  Jeseníček
  Jídelníček
  Karneval
  Kultura
  Projektové dny
  Sport
Školní družina
  O školní družině
  Vnitřní řád šk. družiny
  Exkurze a výlety
  Projekty
Mateřská škola


Jsme zelená firma

Super Nature


20. 10. výtvatrně-dějepisná exkurze: 6. – 9. tř.

  Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, svíčkárna v Šestajovicích a archeologické naleziště nedaleko Přezletic u Prahy - to byly cíle exkurze, která se uskutečnila ve čtvrtek 20. 10.
  Ráno vyrazili účastníci exkurze - žáci druhého stupně naší základní školy pod vedením paní učitelky Valešové a paní učitelky Hrůzové - již před osmou hodinou k první zastávce na poznávacím výletu - do Staré Boleslavi. Toto město je historicky významným místem. Nachází se
v okresu Praha - východ a od roku 1960 tvoří jednu z částí dvojměstí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Historické jádro města je od roku 1992 městskou památkovou zónou a také naším nejstarším poutním místem spojeným se svatováclavskou tradicí i mariánským kultem.
  Mezi nejvýznamnější památky obce bezesporu patří románská bazilika sv. Václava s kryptou sv. Kosmy a Damiána, založená po roce 1039 knížetem Břetislavem I. v místech, kde byl podle tradice zavražděn sv. Václav (r. 929 nebo 935) na příkaz svého bratra Boleslava I. Ukrutného a kde bylo jeho tělo také několik let uloženo. Vedle stojí románský kostel sv. Klimenta s výjimečnými románskými malbami ze třetí čtvrtiny 12. století (nejstarší dochovaný cyklus nástěnných maleb
v Čechách). Dalšími významnými památkami města jsou raně barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie z počátku 17. století a nedaleká kaple Blahoslaveného Podivena, postavená podle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera roku 1738 na místě, kde měl být umučen Podiven, sluha sv. Václava. Kostely sv. Václava a Nanebevzetí Panny Marie jsou národními kulturními památkami.
  Bohužel tyto pamětihodnosti nebyly přístupné, tak si je žáci alespoň prohlédli zvenku a u každé z nich se seznámili s její historií a významem. Při procházce historickým centrem pak ještě zhlédli městskou bránu, která je pozůstatkem středověkého opevnění, a secesní budovu radnice z roku 1910.


  Z místa spjatého s počátky českých dějin zamířili natěšení výletníci do nedaleké obce Šestajovice, proslulé výrobou svíček. Samozřejmě navštívili místní svíčkárnu - seznámili se
s historií i současností výroby a zkusili si dokonce sami svíčky ozdobit. V podnikové prodejně pak využili příležitost k nákupům. Velkou atrakcí místního objektu byla pro žáky nepochybně i minifarma.

  S batůžky plnými vlastnoručně ozdobených i nakoupených svíček pak skupinka zamířila
k poslední zastávce exkurze - do Brandýsa nad Labem. Zde měli žáci nejprve volno k občerstvení, aby poté zamířili k místnímu zámku. Po zhruba hodinové prohlídce ještě následovala krátká procházka po nejstarší části města (včetně bývalé katovny).
  Asi v půl čtvrté se účastníci exkurze vydali směrem k Praze a k domovu. Při cestě ještě (aspoň pohledem z autobusu) viděli místo pravěkého osídlení - tzv. Zlatý kopec nedaleko Přezletic, kde je doložen pobyt člověka z doby před 700 000 lety a kde od roku 1975 probíhá archeologický výzkum. Do Jesenice se výletníci, plni zážitků, vrátili kolem 17.30 hod.
  Výtvarně-dějepisná exkurze se vydařila. „Na své“ si přišli nejen milovníci historie, ale také ti, kteří rádi tvoří a pracují s barvami. Ke zdárnému průběhu akce přispělo i počasí a vzorné chování účastníků. V neposlední řadě patří poděkování i R. Jarošovi ze 6. třídy a J. Čechovi a Z. Cinkovi z 8. třídy za připravené zajímavosti o navštívených místech (krátké referáty v autobusu).

Mgr. Petra Hrůzová