nápis zš jesenice ...Vás vítá na svých stránkách                                    první stupeň základní školy     keř :-)     zadní část budovy  
Hlavní nabídka
Úvod
Škola
  O škole
  Výroční zpráva
  Školská rada
  Školní řád
  Školní rok
  Žádosti ke stažení
  Projekty
  EVVO
  Tělocvična
  Učebny
Zaměstnanci
Žáci
  Úspěchy žáků
  Zájmové kroužky
  Fota tříd
  Rozvrhy tříd
  Sport. rekordy
  Práce žáků
Soutěže
  Hrabík
  Šplh na tyči
  Přírodovědné s.
  Zelená stezka
  Zlatá kulička
Ostatní
  Exkurze
  Foto školy
  Jeseníček
  Jídelníček
  Karneval
  Kultura
  Projektové dny
  Sport
Školní družina
  O školní družině
  Vnitřní řád šk. družiny
  Exkurze a výlety
  Projekty
Mateřská škola


Jsme zelená firma

Super Nature


Školská rada

Při ZŠ a MŠ Jesenice pracuje školská rada na další tříleté volební období v následujícím složení:

zástupce za zřizovatele: Ing. Jiří Berka
zástupce za rodiče: Ing. Petra Houdková, petra.houdkova@gmail.com
zástupce za školu: Mgr. Jaroslava Řehořová

Na prvním setkání byla zvolena předsedkyní školské rady paní Ing. Petra Houdková, na kterou se v případě potřeby můžete obracet s různými dotazy, připomínkami apod.

V Jesenici, dne 5. ledna 2012

Mgr. Danuše Vopatová, ředitelka školy