nápis zš jesenice ...Vás vítá na svých stránkách                                    první stupeň základní školy     keř :-)     zadní část budovy  
Hlavní nabídka
Úvod
Škola
  O škole
  Výroční zpráva
  Školská rada
  Školní řád
  Školní rok
  Žádosti ke stažení
  Projekty
  EVVO
  Tělocvična
  Učebny
Zaměstnanci
Žáci
  Úspěchy žáků
  Zájmové kroužky
  Fota tříd
  Rozvrhy tříd
  Sport. rekordy
  Práce žáků
Soutěže
  Hrabík
  Šplh na tyči
  Přírodovědné s.
  Zelená stezka
  Zlatá kulička
Ostatní
  Exkurze
  Foto školy
  Jeseníček
  Jídelníček
  Karneval
  Kultura
  Projektové dny
  Sport
Školní družina
  O školní družině
  Vnitřní řád šk. družiny
  Exkurze a výlety
  Projekty
Mateřská škola


Jsme zelená firma

Super Nature


24. 9. Hubertský den

  Tradiční Hubertský den, který na podzim pořádají Lesy České republiky, připadl tentokrát na úterý 24. září. Byl to vhodně zvolený termín, protože počasí celé akci přálo. Cestou na Sv. Hubert (celkem asi 4,5 km) zapisovaly děti od třetí do páté třídy odpovědi na otázky, které deváťáci Venca Hron a Dominik Břicháč rozvěsili různě po stromech. Nejprve se na trasu vydala čtvrtá třída s paní učitelkou Knappovou a několika žáky z deváté třídy (Šárkou Hudčekovou, Barčou Komárkovou, Radimem Měchurou, Andreou Kukiovou a Ivanou Horvátovou). Šel s námi dokonce i bývalý spolužák Štefan Puška. U pečovatelského Domu Krajánek se čtvrťáci rozdělili na skupiny a ke každé byl přiřazen jeden deváťák.
  Já jsem se přidala ke Kateřině Viktorové a Valerii Bartošové (dívky se pojmenovaly „Koně“), za námi šla Barča se „Šmoulinkami“ (Karolína Čirčová a Sabina Jankovská). Šmoulinky nás záhy dohonily v kaštanové aleji a připojily se k nám. Pozor, neopisovaly! Otázek naučné stezky bylo celkem dvacet pět, a jakmile je skupiny všechny zodpověděly, počkaly u závory na ostatní. Potom se společně přemístily k zámečku Sv. Hubert. Tam už mezitím „úřadovaly“ deváťandy Barbora Havlíčková, Kateřina Vanická a Petra Sunkovská, malý stánek s odměnami „obsluhoval“ Karel Červenka. Odevzdali jsme soutěžní kartičky („Koně“ získali 25 bodů z 25) a pustili se do soutěží připravených pracovníky Lesní správy Lužná. To už dorazili také třeťáci s paní učitelkou Řehořovou a pomocnicemi Káťou Dolejšovou a Karolínou Pokornou a nedlouho po nich i páťáci
s panem učitelem Modrým.
  Volně jsme se pohybovali v okolí zámečku a užívali si všech zdejších atrakcí. Dalo se tu jezdit s povozem, na koni a poníkovi a účastnit se soutěží znalostních i dovednostních. Byli tady trubači, sokolníci i kynologové. Nechybělo samozřejmě ani neodmyslitelné opékání špekáčků. Děti si vysoutěžily spoustu hezkých cen.
  Když se čas nachýlil k odchodu (všichni jsme chtěli stihnout oběd ve škole), vydali jsme se po třídách na zpáteční cestu k Jesenici. Páťáci přitom naplnili několik igelitových tašek odpadky. Aspoň trochu tak ulevili přírodě. Třídy došly v pořádku a v dobré náladě. Jsem přesvědčena, že se Hubertský den líbil všem účastníkům.

Napsala Šárka Hudčeková, IX. třída