nápis zš jesenice ...Vás vítá na svých stránkách                                    první stupeň základní školy     keř :-)     zadní část budovy  
Hlavní nabídka
Úvod
Škola
  O škole
  Výroční zpráva
  Školská rada
  Školní řád
  Školní rok
  Žádosti ke stažení
  Projekty
  EVVO
  Tělocvična
  Učebny
Zaměstnanci
Žáci
  Úspěchy žáků
  Zájmové kroužky
  Fota tříd
  Rozvrhy tříd
  Sport. rekordy
  Práce žáků
Soutěže
  Hrabík
  Šplh na tyči
  Přírodovědné s.
  Zelená stezka
  Zlatá kulička
Ostatní
  Exkurze
  Foto školy
  Jeseníček
  Jídelníček
  Karneval
  Kultura
  Projektové dny
  Sport
Školní družina
  O školní družině
  Vnitřní řád šk. družiny
  Exkurze a výlety
  Projekty
Mateřská škola


Jsme zelená firma

Super Nature


Tělocvična po rekonstrukci

  Naše škola se připojila k dotačnímu řízení z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje na rok 2008 a náš projekt „Posviťme si na zdraví, krásu a pohyb“ byl mezi vybranými tituly. Díky Středočeskému kraji a za pomoci města Jesenice jsme mohli zrekonstruovat osvětlení v tělocvičně a pořídit nový elektrorozvaděč, vyměnit okna na západní straně tělocvičny a zabudovat do nich ochranné sítě. Tělocvična byla následně vymalována a byla obnovena parketová podlaha, která při těchto rekonstrukcích a opravách značně utrpěla. Do konce roku budou provedeny dokončovací práce.
  Děkujeme MŠMT i Středočeskému kraji za finanční podporu formou dotačních programů. Naše velké poděkování patří i Zastupitelstvu města Jesenice za veškerou pomoc při realizaci oprav a údržby všech prostor Základní školy a mateřské školy Jesenice. Věříme, že tato spolupráce bude i nadále pokračovat, a že budeme společně vytvářet důstojné místo pro vzdělávání a výchovu našich dětí.

Za ZŠ a MŠ Jesenice: Mgr. Danuše Vopatová, ředitelka školy