nápis zš jesenice ...Vás vítá na svých stránkách                                    první stupeň základní školy     keř :-)     zadní část budovy  
Hlavní nabídka
Úvod
Škola
  O škole
  Výroční zpráva
  Školská rada
  Školní řád
  Školní rok
  Žádosti ke stažení
  Projekty
  EVVO
  Tělocvična
  Učebny
Zaměstnanci
Žáci
  Úspěchy žáků
  Zájmové kroužky
  Fota tříd
  Rozvrhy tříd
  Sport. rekordy
  Práce žáků
Soutěže
  Hrabík
  Šplh na tyči
  Přírodovědné s.
  Zelená stezka
  Zlatá kulička
Ostatní
  Exkurze
  Foto školy
  Jeseníček
  Jídelníček
  Karneval
  Kultura
  Projektové dny
  Sport
Školní družina
  O školní družině
  Vnitřní řád šk. družiny
  Exkurze a výlety
  Projekty
Mateřská škola


Jsme zelená firma

Super Nature


Výsledky žáků v soutěžích a olympiádách ve školním roce 2001/2002

Zeměpisná olympiáda2. místo
Matematická olympiáda - IX. ročník3. místo
Matematická olympiáda - VI. ročník3. - 7. místo
Dětská porta - soubor3. místo
Okresní kolo přírodovědné soutěže1. - 3. místo
Přír. soutěž "Vánoční kapr"2. místo
Biologická olympiáda3. a 4. místo
Zelená stezka - Zlatý list - okr. kolo1. místo - mladší žáci
Zelená stezka - Zlatý list - regionální kolo2. místo - mladší žáci
5. místo - starší žáci
Rakovnický slavík3. a 4. místo
Okresní kolo soutěže v cizích jazycích2 krát 1. místo (M. Pacourek - postup oblastního kola)
2. a 3. místo
Okresní kolo ZUČ - zpěv3. místo (postup do oblastního kola)
Olympiáda v českém jazyce7. - 11. místo
Soutěž v programování1. a 2. místo

Účast na biologické olympiádě, Pythagoriádě, MO VII. a VIII. ročník, FO, soutěž firmy Siemens - Mládí @ vědění 2001 - vytvoření multimediální prezentace

Sportovní výsledky

Atletický čtyřboj - starší žáci1. místo
Atletický čtyřboj - starší i mladší žákyně4. místo
Rakovnický vytrvalec3 krát 1. místo
Rakovnický vytrvalec2 krát 2. místo
Rakovnický vytrvalec2 krát 3. místo
Kralovický pohár - basket - chlapci2. místo
O kožlanskou mísu - basket - chlapci - starší3. místo
O kožlanskou mísu - basket - chlapci - mladší1. místo
Okresní kolo ve šplhu - mladší žáci 1. místo
Okresní kolo ve šplhu - starší žáci 1. místo
Okresní kolo ve šplhu - starší žákyně 1. místo
Mc Donald´s Cup - starší žáci2. místo
Okresní kolo - basket - dívky4. místo
Okresní kolo - basket - chlapci2. místo
Sportovní liga 1. - 5. roč.3 krát 1. místo
Sportovní liga 1. - 5. roč.4 krát 2. místo
Sportovní liga 1. - 5. roč.2 krát 3. místo
Okresní sportovní olympiáda - hoši - dálka1. místo
Okresní sportovní olympiáda - hoši - basket2. místo
Okresní sportovní olympiáda - dívky - běh 60 m1. místo
Okresní sportovní olympiáda - dívky - běh 60 m,
dálka, štafeta
2. místo
Okresní sportovní olympiáda - dívky - štafeta3. místo
O pohár Tomáše Hrabíka - basket - chlapci3. místo
Basket. turnaj - Plasy - dívky - mladší2. místo
Basket. turnaj - Plasy - dívky - starší4. místo
Pohár rozhlasu - mladší žákyně - okresní kolo4. místo
Pohár rozhlasu - mladší žákyně - oblastní finále 5. místo