nápis zš jesenice ...Vás vítá na svých stránkách                                    první stupeň základní školy     keř :-)     zadní část budovy  
Hlavní nabídka
Úvod
Škola
  O škole
  Výroční zpráva
  Školská rada
  Školní řád
  Školní rok
  Žádosti ke stažení
  Projekty
  EVVO
  Tělocvična
  Učebny
Zaměstnanci
Žáci
  Úspěchy žáků
  Zájmové kroužky
  Fota tříd
  Rozvrhy tříd
  Sport. rekordy
  Práce žáků
Soutěže
  Hrabík
  Šplh na tyči
  Přírodovědné s.
  Zelená stezka
  Zlatá kulička
Ostatní
  Exkurze
  Foto školy
  Jeseníček
  Jídelníček
  Karneval
  Kultura
  Projektové dny
  Sport
Školní družina
  O školní družině
  Vnitřní řád šk. družiny
  Exkurze a výlety
  Projekty
Mateřská škola


Jsme zelená firma

Super Nature


27. 4. přednáška o sexu a drogách

  Bylo ráno 27. dubna a my, patřičně natěšení, jsme nasedli do vlaku a rozjeli se směrem na Rakovník. Naši výpravu tvořila celá třída deváťáků a asi polovina třídy osmáků, všichni pod starostlivým dohledem pana učitele Kanppa a paní učitelky Knappové. Cílem návštěvy okresního města byl zdejší DDM, kde se uskutečnila přednáška o sexu a drogách.
  V 8 hodin jsme společně se žáky některých dalších škol zhlédli film pojednávající o lidech, kteří se v minulosti dostali do drogové závislosti, ale dnes již mohou vést normální život. Poté jsme potleskem přivítali pana doktora Radima Uzla a pana Františka Doudu. Pan Uzel nám začal povídat o sexu, jak se chránit před chorobami, otěhotněním a podobné věci na toto téma. Pan Douda nám potom vyprávěl o drogách. I když většinu informací jsme slyšeli už několikrát, opakování je matka moudrosti! Zpestřením přednášky byla i přítomnost známého zpěváka Ivana Hlase, který nám zazpíval několik písniček.
  Celá vzdělávací akce trvala zhruba dvě hodiny. Po jejím ukončení a doznění Hlasovy písně Malagelo jsme se museli vrátit zpět do školy, což na našich tvářích usměv rozhodně nevyvolalo. Ale i tak děkujeme, že jsme se mohli přednášky zúčastnit!

Napsala Alena Korbelová, IX. třída