nápis zš jesenice ...Vás vítá na svých stránkách                                    první stupeň základní školy     keř :-)     zadní část budovy  
Hlavní nabídka
Úvod
Škola
  O škole
  Výroční zpráva
  Školská rada
  Školní řád
  Školní rok
  Žádosti ke stažení
  Projekty
  EVVO
  Tělocvična
  Učebny
Zaměstnanci
Žáci
  Úspěchy žáků
  Zájmové kroužky
  Fota tříd
  Rozvrhy tříd
  Sport. rekordy
  Práce žáků
Soutěže
  Hrabík
  Šplh na tyči
  Přírodovědné s.
  Zelená stezka
  Zlatá kulička
Ostatní
  Exkurze
  Foto školy
  Jeseníček
  Jídelníček
  Karneval
  Kultura
  Projektové dny
  Sport
Školní družina
  O školní družině
  Vnitřní řád šk. družiny
  Exkurze a výlety
  Projekty
Mateřská škola


Jsme zelená firma

Super Nature


16. 6. Výlet 4. tř. – Naučná stezka Jesenicka

  16. 6. jsme se jen my čtvrťáci vydali za poznáním našeho blízkého okolí. Prvním naším cílem byla nedaleká víska Krty, do které jsme se vydali podél Velkého rybníka pěšky. Protože nás doprovázela paní uč. Břinková, nechyběly záludné otázky typu, které ptáky můžeme u rybníka vidět a copak je to za kytičku? V Krtech jsme se nasvačili a pak po modré hurá směr Krtské skály. Těsně před vyhlídkou nám připravila hru p.uč. Juříčková a my jsme na čas procházeli určeným územím a měli si zapsat předměty, které do lesa nepatří. Pak jsme si přečetli na naučné tabuli něco o Krtských skalách a mezi kameny svedli ukrutnou šiškovanou. A to už jsme se pak krásnou přírodou blížili k Jesenici. Minuli jsme dva rybníky. Ten větší se nazývá Krtský, zvaný též Sviták podle Viléma Svitáka z Landštejna. U něj jsme si udělalí zase přestávku a tentokrát jsme tvořili my. Dostali jsme každý obrys motýla a naším úkolem bylo ho vyzdobit ho a to pouze za použití přírodnin. Po zdokumentování našich výtvorů jsme se vydali za dalším zvláštním přírodním
úkazem - jesenickým viklanem. Bohužel, už se neviklá. Po cestě do Jesenice jsme si zahráli ještě pár her s míčky a to už jsme podél chat přibližovali ke škole. Jsme dobří, všichni jsme to zvládli.