nápis zš jesenice ...Vás vítá na svých stránkách                                    první stupeň základní školy     keř :-)     zadní část budovy  
Hlavní nabídka
Úvod
Škola
  O škole
  Výroční zpráva
  Školská rada
  Školní řád
  Školní rok
  Žádosti ke stažení
  Projekty
  EVVO
  Tělocvična
  Učebny
Zaměstnanci
Žáci
  Úspěchy žáků
  Zájmové kroužky
  Fota tříd
  Rozvrhy tříd
  Sport. rekordy
  Práce žáků
Soutěže
  Hrabík
  Šplh na tyči
  Přírodovědné s.
  Zelená stezka
  Zlatá kulička
Ostatní
  Exkurze
  Foto školy
  Jeseníček
  Jídelníček
  Karneval
  Kultura
  Projektové dny
  Sport
Školní družina
  O školní družině
  Vnitřní řád šk. družiny
  Exkurze a výlety
  Projekty
Mateřská škola


Jsme zelená firma

Super Nature


24. 5. Výlet 3.třídy a 4.B do westernového městečka Halter Valley

Vyjeli jsme v 8.00 hod od školy s p. uč. Peterovou a Mrázovou. Cesta autobusem byla moc prima, hráli jsme hry, povídali vtipy, zpívali jsme písničky z HV a někdo i zvracel. Paní učitelky si povídaly, pan řidič řídil. Když jsme dorazili, všichni říkali "jééé". Odložili jsme si věci, rozdali si kartičky, kde byly napsané otázky, které jsme měli vyplňovat podle toho, co jsme viděli a zjistili za celý den
v městečku. Vyplněné kartičky se vhazovaly do černé schránky, odkud na konci losovali vítěze, kteří dostali drobné ceny. Od nás měli štěstí Tomáš a Pepa. Dostali jsme rozchod a mohli se pohybovat po městečku, kdo kam chtěl. S Ditou jsme si nechaly pomalovat obličej a udělaly jsme si čelenku. Všechny děti si mohly opéct na ohni buřta od vousatého pána. V městečku byl k vidění také kovář, bizoni s mláďaty, různé krámky se suvenýry. Viděli jsme indiánská vystoupení a mohli jsme si s nimi zatančit, kovbojové hráli scénku o šerifovi a banditech a ti nakonec rozhazovali nepravé peníze, které si ten, kdo je posbíral, mohl vyměnit za něco dobrého na zub. Také vystupovali kovboj s lasem a bičem, pistolník, a své nacvičené číslo nám předvedl i kůň. Odjížděli jsme sice unavení, ale spokojení, protože se nám všem na výletě moc líbilo! Poslední peníze jsme ještě cestou mohli utratit v Mc Donaldu a pak už jen hurá zpátky domů...

Lucka Cinková (4.B)